Lubelska Grupa Vivy * Walczymy o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowanie ich życia * Budujemy świadomość społeczeństwa o gehennie zwierząt wykorzystywanych przez człowieka * Uczymy odpowiedzialności i troski o zwierzęta * Promujemy zdrowy styl życia, wolny od cierpienia i zabijania *
Button 1
Button 2 Button 3 Button 4
Button 5 Button 6
Button 7
Button 8 Button 9
Dropdown Menu by Vista-Buttons.com v5.0.0


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerpobierz nasz baner:

<a href="http://www.vivalublin.osa.pl" target="_blank" title="Lubelska Grupa Vivy"><img src="http://lublin.viva.org.pl/
baner/vivabaner1a.gif" alt="Lubelska Grupa Vivy" width="468" height"60" border="0"</a>

Opinia Lubelskiej Grupy Vivy w przedmiocie projektu 'Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi...'

OPINIA Lubelskiej Grupy Vivy w przedmiocie projektu 'Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt' na terenie miasta Lublin, którą wysłaliśmy dziś do Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin.

Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzania konsultacji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w w/w przedmiocie. Nasza opinia nie jest wiążąca, ale mając możliwość zgłoszenia wniosków do projektu, uczyniliśmy to dzisiaj drogą mailową, natomiast w poniedziałek złożymy opinię na piśmie.
Treść projektu dostępna jest na http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=161210


1.

We Wprowadzeniu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2012 rok jest mowa o akcji dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji:
"Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów".

Natomiast Program milczy na temat szczegółów oferowanego wsparcia. Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na dofinansowanie, na jakich zasadach miało by się to odbywać?
Proponujemy wprowadzenie zakupionych przez WOŚ UM Lublin talonów rabatowych dla właścicieli zwierząt, celem zachęcenia ich do dokonania zabiegu sterylizacji swojego psa lub kota. Talony dostępne były by w WOŚ lub wybranych lecznicach.


2.

"Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z metod zapobiegania bezdomności (...)
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt i ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt w mieście (...)
Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt"

W związku z tym, dlaczego na najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności zwierząt, co jest celem projektu, UM Lublin zamierza wydatkować jedynie 10.000 zł, a na czipowanie 100.000 zł?

Wnioskujemy o zamianę tych kwot.
W naszej opinii elektroniczne znakowanie w znikomym tylko stopniu może przyczynić się do zmniejszenia bezdomności zwierząt. Zdecydują się na nie właściciele zwierząt, którzy o nie dbają. Zwłaszcza, że w rejestrze będzie widniała informacja o szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz opłaceniu podatku od posiadania psa. Dla wielu może być to czynnik zniechęcający. Wnioskujemy także o wprowadzenie zapisu, aby osoby, które zdecydują się na elektroniczne znakowanie swojego psa, zostały zwolnione od podatku od jego posiadania. Może to zachęcić osoby, które z posiadaniem psa nie wiążą szczególnych obowiązków, a właśnie takie osoby w szczególności powinny poddać swoje zwierzę znakowaniu, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, iż zwierzę takiego właściciela zostanie porzucone. Zdecydowanie mniej prawdopodobne jest, że zostanie porzucone zwierzę należące do osoby, które czują się w pełni za nie odpowiedzialna i odprowadza podatek.
Jesteśmy zdecydowanie za zwiększeniem kwoty pieniędzy przeznaczonej na sterylizację, ponieważ to jest jedyna szansa na zmniejszenie bezdomności w mieście. Elektroniczne znakowanie powinno być dodatkiem, a nie priorytetem, zwłaszcza, że koszt czipowania jest dużo niższy od zabiegu sterylizacji.


3.

Rozdział II Cel i zadania Programu § 3 pkt 1. "Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi."

Całodobowa opieka weterynaryjna powinna obejmować nie tylko przypadki, w których bezdomne zwierzę zostało ranne w wypadku drogowym, ale we wszelkich przypadkach gdy jest ranne lub chore, i w związku z tym wymaga natychmiastowej opieki weterynaryjnej. Wnioskujemy o rozszerzenie tego punktu.


4.

Rozdział IV Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt § 6

Wnioskujemy o rozszerzenie kategorii zwierząt, których dotyczy Rozdział IV - także o zwierzęta przebywające tymczasowo pod opieką organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Lubelskie schronisko jest przepełnione. Lubelskie organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, starają się zapewnić tymczasową opiekę bezdomnym zwierzętom, żeby nie trafiły do schroniska. W tym czasie aktywnie poszukują nowych opiekunów. Zwierzęta, które trafiają do schroniska, mają mniejsze szanse na znalezienie nowego domu, niż te, które przebywają pod opieką organizacji. Wnioskujemy, aby lubelskie organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, otrzymały wsparcie od Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, poprzez: sfinansowanie sterylizacji, niezbędnego leczenia oraz opieki. Zwierzęta wysterylizowane mają większą szansę na szybkie znalezienie nowego domu.5.

Rozdział V Opieka nad zwierzętami § 7 pkt 2:

"Wydział Ochrony Środowiska poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich".

Wnioskujemy o określenie zasad, jakimi będzie się kierował WOŚ przy wskazaniu gospodarstwa rolnego. (Żeby uniknąć sytuacji, w której zwierze mogło by zostać przekazane gospodarzowi, który nieodpowiednio traktuje zwierzęta).


6.

§ 9 "Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: (...) pkt 3 Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.".

Wnioskujemy o przedstawienie kwoty, jaką UM wesprze w/w organizacje w realizacji tego zadania.
Pieniądze są potrzebne przede wszystkim na wydruk ulotek i plakatów informacyjnych, oraz zdjęć prezentujących zwierzęta czekające na adopcję.


7.

Rozdział VI Edukacja mieszkańców § 13

"Wydział Ochrony Środowiska prowadzi we współpracy ze Schroniskiem, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych."

Wnioskujemy o uwzględnienie także organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz wskazanie kwoty pieniężnej która umożliwi realizację tego zadania organizacjom. Pieniądze potrzebne są przede wszystkim na wydruk niezbędnych materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty)

Cofnij